Get Adobe Flash player

Výsledky OMMS 2015

Výsledky z Otevřeného mistrovství Moravy a Slezska si můžete stáhnout ZDE (.pdf).

V případě, že výsledky obsahují nějakou chybu, tak mě prosím napište na stk.smske@seznam.cz.

Rozhodčí SmSKe pro rok 2015

Školení rozhodčích SmSKe a ČSKe

Ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2015 proběhlo školení rozhodčích ČSKe a SmSKe v Havířově, kterého se zúčastnilo několik rozhodčích z našeho regionu. Z důvodu objektivity zkoušek a udělování licenci byly na toto školení pozvání lektoři ČSKe pan Josef Rajchert a Michal Hrubý. Musím podotknout, že výklad nových pravidel byl z jejich strany vynikající a školení proběhlo ve velké pohodě. Osobně jsem z pozice předsedu komise rozhodčích SmSKe nezasahoval do konečných výsledků písemných a praktických zkoušek. Na základě těchto výsledků jsem přidělil regionální licence rozhodčím, kteří absolvovali úspěšně školení.

Na základě výsledků byly licence uděleny těmto rozhodčím, kteří mohou zastávat tuto funkci v našem regionu, nebo na území ČR. Taktéž si dovoluji upozornit pořadatele soutěží, aby byli obezřetní v nominacích rozhodčích na své soutěže. Vyhnou se tak v případě úrazů a jiných nezištných příčin, které patří do kompetence rozhodčích případným právním postihům.

Seznam řádných rozhodčích SmSke a ČSKe pro rok 2015/2016

LICENCE ČSKe – Působnost pro celou ČR 

Marek Franta, licence RB ČSKe  

Svatopluk Sekanina, licence RB ČSKe

David Hubeňák, licence RB ČSKe

Lukáš Miklo, licence RB ČSKe

Filip Saidl, licence RB ČSKe

Jakub Debrecenyi, licence RB ČSKe

Michal Koběrský, licence RC ČSKe

Tomáš Hudec, licence RC ČSKe

Martin Blatoň, licence RC ČSKe

 

Licence SmSKe – Působnost pro Moravskoslezský kraj 

Samson Grigorjan, licence regionální

Karel Pinkas, licence regionální

Jiří Hájek, licence regionální

Vladimír Ryska, licence regionální

Hubert Witosz, licence regionální

Martin Gall, licence regionální

Jakub Smékal, licence regionální

Martin Macurák, regionální licence

 

Rozhodčím, kteří se nezúčastnili řádného školení byla zrušena licence a nemohou tuto funkci zastávat.

                                                                                                             Marek Franta
                                                                                             předseda komise rozhodčích SmSKe

Zhodnocení 21. kola Poháru nadějí

V sobotu 21. 3. 2015 proběhlo v Havířově 21. kolo Středoevropského poháru nadějí v karate.

Tradičně se této soutěže ujal jako pořadatel SKK Budo Havířov.
Musím podotknout, že soutěž získává postupně velkou popularitu nejen v našem regionu, ale taktéž u zahraničních klubů. Tohoto  kola se zůčastnilo na 20 klubů z Polska, Slovenska a Moravy. Počet závodníků činil cca 160 starujících.

Potěšením bylo, že se zde účastnilo i několik nových a kvalitních slovenských klubů. Atmosféra na soutěži byla perfektní. Díky kvalitním výkonům rozhodčích, zde nebyla snad žádná stížnost ze strany trenérů nebo rodičů. Tradiční zkušení rozhodčí jako je pan Sekanina, Hajmach, Ryska, ale i ostatní se opravdu postarali po této stránce o pěkný a spravedlivý průběh soutěže. Navíc 100% práce našeho STK p. Hájka je těžko ocenitelná. Věřím, že i nadále bude tato soutěž dělat radost všem účastníkům.

Fografie ze soutěže budou umístěny od 2.4.2015 na naších klubových stránkách www.skkbudo.cz v sekci galerie-foto.

S pozdravem
Marek Franta

Sportovec roku 2014

Nejúspěšnější sportovci roku 2014 Moravskoslezského kraje

Dne 25. 2. 2015 se ve velkém sále Multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích, pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Miroslava Nováka, konal 13. Galavečer Sportovec Moravskoslezského kraje.  

Ocenění proběhlo v následujících kategoriích:

ryska

Junioři – bylo oceněno 7 z 33 nominovaných;
Dospělí – bylo oceněno 5 z 12 nominovaných;
Družstva – bylo oceněno 5 z 20 nominovaných;
Trenéři a cvičitelé – bylo oceněno 5 ze 17 nominovaných;
Handicapovaní sportovci – byl oceněn 1 z 5 nominovaných;
Sportovní objev roku 2014 – byl vyhlášen 1 ze 2 nominací;
Síň slávy – do síně slávy přibyl další 1 člen z 6 nominovaných;
Cena fair play – obdržel 1 z 6 nominovaných;
Hlavní cena hejtmana – obdržel 1 z 10 nominovaných.

Zástupci karate slavili velký úspěch.
V kategorii dospělých byl ohodnocen pan Jiří Panáček z Karate Do Bruntál, který má velmi dobré výsledky na všech soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Mezi trenéry byl oceněn pan Vladimír Ryska, Dis. z VSK VŠB – TU Ostrava, který se dlouhé roky věnuje trenérské činnosti v Ostravě, kde během své kariéry vychoval nejednoho špičkového karatistu a dlouhodobě se zaměřuje i na nejmenší děti, které vede ke sportu.

Oceněným děkujeme a pevně věříme, že podobné akce přispějí k propagaci karate a v příštích letech bude nominováno mezi nejlepší sportovce ještě více karatistů.

Za výbor SmSKe předseda TMK

Bc. Lukáš Miklo

panacek

Nominace na MČR seniorů 2015

Žádám trenéry, kteří ví, že jejich svěřenec na MČR nepojede, aby mi to oznámili co nejdříve. Na jeho místo nominujeme někoho jiného. 
Prosím pořádně si nominaci zkontrolujte! 

Případné info Vám rád poskytnu na stk.smske@seznam.cz nebo na tel. 737 888 179.

KATA:

Ženy: Bědroňová Ester
Muži: Pohrom Jakub

KUMITE:

Ženy:

-68 kg: Šajnarová Štěpánka
OPEN: Šajnarová Štěpánka

Muži:

-75 kg: Dvořák David
-84 kg: Panáček Jiří
+84 kg: Hirner Silvestr
OPEN: Panáček Jiří

Ostatní kategorie jsou neobsazeny! 

Dotazy na platby SmSKe

Reakce na četné dotazy rodičů nezletilých členů klubů registrovaných Sm.SKe

Poslední dobou se setkávám s množstvím dotazů rodičů nezletilých členů oddílů/klubů registrovaných Sm.SKe na platby požadované některými oddíly/kluby. Proto Vás tímto upozorňuji, že každý oddíl/klub má jiné vnitřní směrnice a požadavky na výběr poplatků a členských příspěvků. Takže je jen a pouze na Vašem uvážení, případně rétorice vedoucího oddílu/klubu, zda tyto budete akceptovat.

Poplatky stanovené ČSKe a Sm.Ske:

Platba za elektronickou známku na kalendářní rok pro ČSKe, která se kupuje přes databázi ČUBU je 300,- Kč za člena.

Registrace klubu u Sm.SKe za celý klub je 1000,- Kč na kalendářní rok.

Zkoušky na stupně technické vyspělosti Kyu – těchto zkoušek se může zúčastnit pouze člen klubu se zaplacenou elektronickou známkou. Poplatek pro ČSKe je 10,- Kč za člena a za tutéž zkoušku odvádí vedoucí oddílu platbu Sm.SKe (pověřenci pro zkoušky) 100,- Kč.

Zkoušky na technický stupeň vyspělosti DAN se řídí směrnicí ČSKe, v případě Vašeho zájmu další info podá pověřenec pro zkoušky.

Také je nutno uvážlivě usoudit, zda někteří vedoucí oddílů/klubů pouze nevytváří nějakou imaginární iluzi, že jde o špičkový oddíl/klub. Někteří například na svých webových stránkách publikují fotografie závodníků ověšených medailemi, ale nikde nemusí uvést, že mohlo jít o nějakou lokální, neprestižní soutěž, které se zúčastnili jen závodníci okolních klubů, případně v dané kategorii závodníci pouze tohoto oddílu/klubu. Doporučuji Vám si alespoň některé údaje ověřit, například na webu Českého svazu karate, kde najdete všechny licencované trenéry, včetně stupně jejich technické vyspělosti a kvalifikace, tedy údaje o všem, čím by měl kvalitní trenér disponovat. Na www.karaterec.cz najdete taktéž žebříček výsledků všech prestižních soutěží. Doporučuji Vám před uskutečněním platby členských příspěvků shlédnout alespoň jeden trénink, abyste měli představu o tom, kdo a jakým způsobem se Vašemu dítěti věnuje.

V případě dalších dotazů mne kontaktujte.

V Ostravě 18.01.2015
Vladimír Ryska, Dis.
Místoředseda Sm.SKe

Stanovy MSKe 
Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.