Get Adobe Flash player

Lékařská prohlídka z hlediska odbornosti lékaře

Doplnění informace k vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu na základě dotazu ze sportovního prostředí:

Dotaz: Dobrý den, svým dotazem si dovolujeme navázat na informaci o lékařských prohlídkách, která byla zveřejněna ve Zpravodaji ČUS 1/2014. Potřebovali bychom vědět, zda je přesně stanoveno, u kterého lékaře je nutné lékařskou prohlídku absolvovat. Tedy, zda je možné, aby lékařskou prohlídku provedl i jiný lékař než jen specialista – tělovýchovný lékař.

Odpověď: Pro lékařské prohlídky z hlediska odbornosti lékaře jsou stanoveny tyto podmínky:

a) prohlídku potřebnou k tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova ke sportu pro všechny provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař);
b) prohlídku k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství;
c) prohlídku k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě provádí a lékařský posudek vydává lékař v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců.

Takže prohlídku u specialisty z oboru tělovýchovného lékařství je potřeba absolvovat jen v případě vrcholového sportu a sportovní reprezentace. To je ale celkem logické s ohledem na obsah lékařské prohlídky, která má být v tomto případě provedená. A většina sportovních svazů v praxi už léta vyžaduje, aby prohlídku v těchto případech prováděl daný specialista.

Jedná se však o otázku lékařské odborné způsobilosti, takže v konkrétních případech lze předpokládat, že příslušný lékař má vědět, zda je či není kompetentní k posouzení zdravotní způsobilosti a potvrdit provedení požadované lékařské prohlídky. A lze tedy dospět k závěru, že pokud prohlídku či posudek provede lékař, který jí podle své odbornosti provést nemůže, neměla by tato skutečnost být k tíži svazu či klubu, který si posudek od svých sportovců vyžádá.

Legislativně právní odbor ČUS

Výsledky OMMS 2015

Výsledky z Otevřeného mistrovství Moravy a Slezska si můžete stáhnout ZDE (.pdf).

V případě, že výsledky obsahují nějakou chybu, tak mě prosím napište na stk.smske@seznam.cz.

Rozhodčí SmSKe pro rok 2015

Školení rozhodčích SmSKe a ČSKe

Ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2015 proběhlo školení rozhodčích ČSKe a SmSKe v Havířově, kterého se zúčastnilo několik rozhodčích z našeho regionu. Z důvodu objektivity zkoušek a udělování licenci byly na toto školení pozvání lektoři ČSKe pan Josef Rajchert a Michal Hrubý. Musím podotknout, že výklad nových pravidel byl z jejich strany vynikající a školení proběhlo ve velké pohodě. Osobně jsem z pozice předsedu komise rozhodčích SmSKe nezasahoval do konečných výsledků písemných a praktických zkoušek. Na základě těchto výsledků jsem přidělil regionální licence rozhodčím, kteří absolvovali úspěšně školení.

Na základě výsledků byly licence uděleny těmto rozhodčím, kteří mohou zastávat tuto funkci v našem regionu, nebo na území ČR. Taktéž si dovoluji upozornit pořadatele soutěží, aby byli obezřetní v nominacích rozhodčích na své soutěže. Vyhnou se tak v případě úrazů a jiných nezištných příčin, které patří do kompetence rozhodčích případným právním postihům.

Seznam řádných rozhodčích SmSke a ČSKe pro rok 2015/2016

LICENCE ČSKe – Působnost pro celou ČR 

Marek Franta, licence RB ČSKe  

Svatopluk Sekanina, licence RB ČSKe

David Hubeňák, licence RB ČSKe

Lukáš Miklo, licence RB ČSKe

Filip Saidl, licence RB ČSKe

Jakub Debrecenyi, licence RB ČSKe

Michal Koběrský, licence RC ČSKe

Tomáš Hudec, licence RC ČSKe

Martin Blatoň, licence RC ČSKe

 

Licence SmSKe – Působnost pro Moravskoslezský kraj 

Samson Grigorjan, licence regionální

Karel Pinkas, licence regionální

Jiří Hájek, licence regionální

Vladimír Ryska, licence regionální

Hubert Witosz, licence regionální

Martin Gall, licence regionální

Jakub Smékal, licence regionální

Martin Macurák, regionální licence

 

Rozhodčím, kteří se nezúčastnili řádného školení byla zrušena licence a nemohou tuto funkci zastávat.

                                                                                                             Marek Franta
                                                                                             předseda komise rozhodčích SmSKe

Zhodnocení 21. kola Poháru nadějí

V sobotu 21. 3. 2015 proběhlo v Havířově 21. kolo Středoevropského poháru nadějí v karate.

Tradičně se této soutěže ujal jako pořadatel SKK Budo Havířov.
Musím podotknout, že soutěž získává postupně velkou popularitu nejen v našem regionu, ale taktéž u zahraničních klubů. Tohoto  kola se zůčastnilo na 20 klubů z Polska, Slovenska a Moravy. Počet závodníků činil cca 160 starujících.

Potěšením bylo, že se zde účastnilo i několik nových a kvalitních slovenských klubů. Atmosféra na soutěži byla perfektní. Díky kvalitním výkonům rozhodčích, zde nebyla snad žádná stížnost ze strany trenérů nebo rodičů. Tradiční zkušení rozhodčí jako je pan Sekanina, Hajmach, Ryska, ale i ostatní se opravdu postarali po této stránce o pěkný a spravedlivý průběh soutěže. Navíc 100% práce našeho STK p. Hájka je těžko ocenitelná. Věřím, že i nadále bude tato soutěž dělat radost všem účastníkům.

Fografie ze soutěže budou umístěny od 2.4.2015 na naších klubových stránkách www.skkbudo.cz v sekci galerie-foto.

S pozdravem
Marek Franta

Sportovec roku 2014

Nejúspěšnější sportovci roku 2014 Moravskoslezského kraje

Dne 25. 2. 2015 se ve velkém sále Multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích, pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Miroslava Nováka, konal 13. Galavečer Sportovec Moravskoslezského kraje.  

Ocenění proběhlo v následujících kategoriích:

ryska

Junioři – bylo oceněno 7 z 33 nominovaných;
Dospělí – bylo oceněno 5 z 12 nominovaných;
Družstva – bylo oceněno 5 z 20 nominovaných;
Trenéři a cvičitelé – bylo oceněno 5 ze 17 nominovaných;
Handicapovaní sportovci – byl oceněn 1 z 5 nominovaných;
Sportovní objev roku 2014 – byl vyhlášen 1 ze 2 nominací;
Síň slávy – do síně slávy přibyl další 1 člen z 6 nominovaných;
Cena fair play – obdržel 1 z 6 nominovaných;
Hlavní cena hejtmana – obdržel 1 z 10 nominovaných.

Zástupci karate slavili velký úspěch.
V kategorii dospělých byl ohodnocen pan Jiří Panáček z Karate Do Bruntál, který má velmi dobré výsledky na všech soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Mezi trenéry byl oceněn pan Vladimír Ryska, Dis. z VSK VŠB – TU Ostrava, který se dlouhé roky věnuje trenérské činnosti v Ostravě, kde během své kariéry vychoval nejednoho špičkového karatistu a dlouhodobě se zaměřuje i na nejmenší děti, které vede ke sportu.

Oceněným děkujeme a pevně věříme, že podobné akce přispějí k propagaci karate a v příštích letech bude nominováno mezi nejlepší sportovce ještě více karatistů.

Za výbor SmSKe předseda TMK

Bc. Lukáš Miklo

panacek

Nominace na MČR seniorů 2015

Žádám trenéry, kteří ví, že jejich svěřenec na MČR nepojede, aby mi to oznámili co nejdříve. Na jeho místo nominujeme někoho jiného. 
Prosím pořádně si nominaci zkontrolujte! 

Případné info Vám rád poskytnu na stk.smske@seznam.cz nebo na tel. 737 888 179.

KATA:

Ženy: Bědroňová Ester
Muži: Pohrom Jakub

KUMITE:

Ženy:

-68 kg: Šajnarová Štěpánka
OPEN: Šajnarová Štěpánka

Muži:

-75 kg: Dvořák David
-84 kg: Panáček Jiří
+84 kg: Hirner Silvestr
OPEN: Panáček Jiří

Ostatní kategorie jsou neobsazeny! 

Stanovy MSKe 
Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.