Get Adobe Flash player

Zkušební komisaři pro rok 2016

Výkoný výbor MSKe rozhodl dne 15. 1. 2016 o udělení nových licencí zkušebních komisařů MSKe. Všichni zkušební komisaři MSKe musí řádně uhradit poplatek za licenci ZK panu Vladimíru Ryskovi, nebo na účet MSKe.

Licence ZK je platná od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 

Zkušební komisaři z licencí ČSKe:

Vladimír Ryska ZK 1. třídy - člen kolegia Danů

Sochatzi Jan ZK 1. třídy - člen kolegia Danů

Marek Franta ZK 2. třídy

Lukáš Miklo ZK 2. třídy

 

Zkušební komisaři z licencí MSKe:

Svatopluk Sekanina ZK 3. třídy (regionální)

Hubert Witosz ZK 3. třídy (regionální)

Jana Bělicová ZK 3. třídy (regionální)

Miroslav Sobek ZK 3. třídy (regionální)

Mistrovství ČR 2015

První prosincový víkend 5. a 6. 12. 2015 proběhlo v Ostravě ve sportovní hale Sareza MČR všech věkových kategorií. Republikového šampionátu se zúčastnilo na 600 závodníků z 80 klubů.

Pořadatelskou úlohou byl pověřen klub VŠB TU Ostrava v čele s ředitelem této významné sportovní akce p. Vladimírem Ryskou, který splnil svoji úlohu na velkou jedničku a turnaj po organizační stránce byl zcela bez chyb.

Samozřejmostí bylo, že na této vrcholné akci nemohli chybět závodníci klubů SmSKe.
Dosáhnout na medailové pozice bylo opravdu těžké, protože kvalita závodníků byla letos velmi vysoká. V bohaté konkurenci plně nabitých kategorií se ovšem podařilo některým naším závodníkům získat vytoužené medaile. 

Nejúspěšnějším klubem našeho svazu se stal SKK Budo Havířov s pěti medailemi v kumite. Druhým klubem v pořadí byl KK Jeseník, který získal dvě medaile. Tři bronzové medaile vybojovalo karate-do Bruntál, dále pak jedna medaile doputovala do Ostravského klubu Hakuba, jedna do SŠK Karviná a jedna do karate Havířov. Ostatní kluby bohužel na medailové pozice letos nedosáhli, ale i přes to předváděli jejich závodníci pěkné výkony, za které se nemusí rozhodně stydět. V celkovém hodnocení klubů si naše kluby mírně pohoršili, ale věřím, že v roce příštím to bude daleko lepší.

S pozdravem a přáním krásných Vánoc
Marek Franta 

Vyhlášení osobnosti města Havířov za rok 2015

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 proběhla v Havířově ve velkém divadelním sále Kulturního domu Leoše Janáčka významná akce. Jako každým rokem, zde proběhlo oceňování osobnosti, které mají největší zásluhy na rozvoji a reprezentaci města.

V oblasti sportu zde mělo taktéž zastoupení karate v kategorii Sportovec roku – trenér.
Po dlouholeté odmlce se podařilo Marku Frantovi z SKK Budo Havířov, vyhrát tuto prestižní cenu, kterou převzal z rukou primátora města Bc. Daniela Pawlase.

Na slavnostním večeru p. Franta poděkoval především svým svěřencům, bez kterých by na toto ocenění nikdy v takřka stotisícovém městě nabitém sportem nikdy nedosáhl.

Vyjádření ke zkouškám na STV/DAN

Vyjádření Místopředsedy svazu a pověřence pro zkoušky a TMK SmSKe s reakcí na stávající kvalitativní stav

Na základě hromadících se dotazů a stížností znovu opakuji a dávám na vědomí všem rodičům, trenérům a vedoucím klubů SmSKe, že průkaz karate je po zakoupení soukromým vlastnictvím člena! Nemůže být zadržován nebo znehodnocen vedoucím oddílu z důvodu odchodu cvičence a vedoucí oddílu také nesmí požadovat po řádném zakoupení Průkazu Karate, „Budopasu" apod. další poplatky za vydání průkazu při vystoupení nebo přestupu člena z oddílu. Vedoucí oddílu, trenér či asistent dále nemá nárok vyžadovat od odstupujícího člena další poplatky za získaný stupeň technické vyspělosti, který již v minulosti řádně získal a tuto provedenou zkoušku také řádně zaplatil.

Vedoucí oddílu, nebo jeho trenér popř. asistent má právo zajistit průkaz karate, „budopas" apod. pro kontrolu pravidelných lékařských prohlídek, pro procesní úkony spojené se závody a zkouškami. Po té by měl být průkaz karate, „budopas" apod. navrácen majiteli/ce.

Zkoušky STV

Dle směrnic ČSKe o platbách, jde na konto ČSKe za jednoho zkoušejícího 10,-Kč.

Dle ekonomické směrnice SmSKe se odvádí tomuto svazu 100,-Kč, které je možno poslat na konto SmSKe, nebo po domluvě s pověřencem pro zkoušky zaplatit hotově proti potvrzení vystavenému pověřencem.

Zkušební komisař (dále Z.K.), který je vedoucím „předsedou" oddílu by neměl v rámci etiky požadovat pro sebe žádnou odměnu za provedené zkoušky ve svém oddíle. Pokud bude pozván externí Z.K., náleží tomuto odměna dle ekonomické směrnice, dle daného svazu.

Karate-ka, připravující se na zkoušky STV KYU/DAN, jsou výsledkem práce trenéra. Považujeme proto za krajně neslušné, když trenér vybírá po tomto žákovi další peníze za tzv. „předzkoušky". Trenér musí vědět, zda je jeho svěřenec dostatečně připraven nebo ne, aniž by musel absolvovat nějaké předzkoušky (placené). Je to opět jen otázka etiky a slušnosti.

Zkoušky na STV KYU/DAN, by neměly sloužit k obohacení a výdělečné činnosti Zkušebního Komisaře. Z.K. by měl ke zkoušce přistupovat profesionálně a zodpovědně a dbát na kvalitu zkoušeného (úměrně věku).

Bohužel se v posledních letech stává za účelem udržení si velké členské základny a profitu, že někteří zkušební komisaři a předsedové klubu v jedné osobě, rozdávají (prodávají) stupně technické vyspělosti jako na běžícím pásu a bohužel kvalita Karate-ka jde tímto rapidně dolů, čehož jsme svědky na závodech, kde držitelé fialových a hnědých pásů kolikrát zdaleka nedosahují kvalit žlutých, popř. i bílých pásů svěřenců trenérů, kteří berou trénování opravdu vážně. Nemluvě o tzv. rádoby asistentech trenérů, kteří svůj stupeň STV získali pochybným způsobem a svoje „NEVĚDOMOSTI" bohužel šíří dál.

Díky tomuto chování utvrzují vedoucí oddílů a zkušební komisaři v jedné osobě ve svých svěřencích jejich falešné přesvědčení o tom, že skutečně dosahují kvalit dosažených stupňů technické vyspělosti, že jsou (laicky řečeno) skutečně tak dobří. Bohužel v mnoha případech je to naopak a tito lidé začínají navíc trénovat nové žáky karate. (Tím vzniká tzv. začarovaný kruh.)

A DOST!!!

Proto ze své funkce Pověřence pro zkoušky využívám pravomoci, že veškeré zkoušky na stv. DAN budou konzultovány nejen ze strany Z.K, který bude provádět zkoušky, ale zároveň i s pověřencem pro zkoušky, mnou p. Vladimírem Ryskou, jež se zúčastním buď konzultace se zkoušejícím, nebo se přímo zúčastním zkoušky. Pokud nebude daný cvičenec na danou zkoušku připraven, dle platného zkušebního řádu bude tato zkouška anulována, vč. všech následků.

Z důvodu zjištění nepříznivých okolností, kdy udělené vyšší STV neodpovídají dané kvalitě (neexistují výmluvy, že to kdysi uměl) jsem nucen se namátkově zúčastňovat zkoušek vyšších než 4. Kyu.

Připomínám všem vedoucím (předsedům) klubů povinnost nahlásit zkoušky min. 14 dnů dopředu a dohodnutí termínu vč. platby a předání protokolu s pověřencem pro zkoušky p. Ryskou!!!

Pokud toto nebude akceptováno a nebude striktně dodržen zkušební řád, tyto zkoušky budou anulovány přímo v databázi ČsKe!

TMK SmSKe v návaznosti na tyto skutečnosti ustanoví komisi Z.K. vyšších licencí ČSKe s působností v celé ČR. Pokud tato komise Z.K. zjistí v rámci své pravomoci nejasnost o nabytí vyššího STV, vyzve cvičence k přezkoušení tohoto stupně. V případě, že bude dotyčný cvičenec bojkotovat popř. nereagovat na výzvu komise k přezkoušení, budou mu na základě rozhodnutí komise a TMK ČSKe odebrány stupně STV dle uvážení. Při více nedostatcích a negativních výsledcích zjištěných u jednotlivých činných Karatistů, které zkoušel stejný zkušební komisař SmSKe, budou prověřeny znalosti tohoto komisaře a jeho licence bude buď ponechána, nebo odebrána.

Podrobné informace o pravomocech zkušebních komisařů, vedoucích TMK apod. naleznete na webu: www.czechkarate.cz v sekci TMK zejména str. 15 ve směrnici TMK ČSKe.

Předpokládaný termín semináře a přezkoušení Zkušebních komisařů SmSKe je stanoven na Leden 2016. Termín bude včas upřesněn!

Toto vyjádření budoucí změnou názvu svazu ze SmSKe na MSKe a schválením nových stanov svazu, nepozbývá platnosti.

Pověřenec pro zkoušky a místopředseda SmSke: Vladimír Ryska, Dis.
TMK SmSke: Bc. Lukáš Miklo

V Ostravě 18.11.2015

Stanovy MSKe 
Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.