Get Adobe Flash player

2. soustředění talentované mládeže

Vážení přátelé, 

19. ledna 2019 proběhne v Ostravě - Hladnově 2. soustředění talentované mládeže Moravy a Slezska.

Trenéři jednotlivých oddílů by měli mít ve svých e-mailových stránkách seznam karatistů, kterých se toto soustředějí týká vč. dalších informací.
V případě, že vám e-mail nepřišel kontaktujte prosím Pavlu Linhartovou (viz. propozice).

Předseda TMK - Bc. Lukáš Miklo

Propozice,

Upozornění oddílům MSKe - poplatky 2019

Upozornění všem oddílům a klubům MSKe

Platby za registraci oddílů na r. 2019 činí 1 000 kč/rok.
Platby možno uhradit převodem na účet 19-6353630267/01OO v.s. 500 do zprávy pro příjemce uvedte název oddílu.
Pro kontrolu prosím zasílejte kopii dokladu na email ryskavladimir@seznam.cz.
Úhradu proveďte prosím nejpozději do 20. února 2019.

Oddílům kteří provedou platbu v hotovosti bude vystaven příjmový doklad. Hotové platby je možno projednat s p. Ryskou.

Zkušební komisaři 3. tř. MSKe

Uhradí platbu za své licence na r. 2019 ve výši 300 kč nejpozději do 15.ledna 2019. (Jde o navedení do databáze ZK ČSKe.)
Platbu možno uhradit taktéž v hotovosti u pověřence pro Zkoušky STV (p. Ryska).
Poviností ZK je: Úhrada reg. poplatku klubu u MSKe, známka ČSKe na rok 2019 a úhrada licence ZK. Po uhrazení veškerých poplatků budou ZK uvedeni v databázi ČSKe. Při nesplní předchozí podmínky bude licence pozastavena nebo odebrána.


ZK - vyšších tříd se řídí pokyny TMK ČSKe!

Zkoušky na vyšší STV

Vedoucí klubů nahlásí zkoušky STV nejpozději 14 dní předem.
Upozorňuji že, bez platné známky ČSKe nelze zkoušku provést. Známka na r. 2019 stojí 300kč/člen. (Platba je možná pouze přes databázi ČSKe.)

TMK - MSKe

Vedoucí úseku TMK je p. Bc. Lukáš Miklo (lukasmiklo@seznam.cz)
Ohleďně dotazů školení, doškolení trenérů či jiné dotazy patřící do kompetence TMK MSKe posílejte prosím přímo vedoucímu TMK.

Další informace a zprávy ohledně fungování MSKe najdete na webových stránkách MSKe.

Ostrava 1. ledna 2019
Místopředseda MSKe, pověřenec pro zkoušky STV
Vladimír Ryska DiS

Veselé Vánoce a PF 2019

Vážení členové MSKe,

přejeme Vám i Vašim rodinám příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný vstup do Nového roku, hodně zdraví, štěstí, osobních, pracovních i sportovních úspěchů.

Za VV MSKe - Vladimír Ryska

pf2019

Nominace na MČR 2018

Vážení členové MSKe,

na tomto odkazu najdete nominace na letošní Mistrovství ČR.

V případě, že máte v oddílech závodníky, kteří by mohli startovat na neobsazených pozicích, tak mi prosím pošlete jejich jména a rád je tam doplním.
Upozorňují, že budou muset být schváleni VV.

Případné dotazy pište na stk@mske.cz.
Děkuji Jiří Hájek


Pro jistotu ještě kopíruji oficiální e-mail od STK ČSKe:

Vážení členové ČSKe,

na webových stránkách jsou k dispozici nominační žebříčky na Mistrovství ČR, které se bude konat 8. a 9. prosince 2018 v Jindřichově Hradci. V žebříčcích jsou již vyškrtáni závodníci, kteří nesplňují podmínku věku pro start v dané kategorii.
http://www.czechkarate.cz/page/nominace-na-mcr-cske

Prosíme zástupce klubů, aby e-mailem na adresu stk@czechkarate.cz případně sdělili, pokud se někteří nominovaní závodníci nebudou MČR účastnit, případně v disciplíně kumite nebudou startovat v dané hmotnostní kategorii. To se týká především závodníků, kteří mají nominaci ve více hmotnostních kategoriích.

Dále v tomto ohledu upozorňujeme na možnost startovat v hmotnostní kategorii o jednu vyšší nebo nižší, než ve které má závodník zajištěnu nominaci z národních pohárů – viz čl. 6 odst. 6 soutěžního řádu ČSKe, který stanoví:

Závodníci, kteří mají zajištěnu nominaci podle odst. 5 písm. c) v disciplíně kumite, mohou na MČR startovat ve stejné věkové kategorii i v hmotnostní kategorii o jednu vyšší nebo nižší, než ve které mají nominaci zajištěnu. Takovou skutečnost jsou povinni sdělit STK ČSKe prostřednictvím e-mailu nejpozději jeden týden před konáním MČR v dané kategorii.

Pro jistotu připomínáme, že registraci na MČR je potřeba provést prostřednictvím databáze ČUBU. Registrace je již spuštěna.
Registraci je potřeba provést nejpozději do 28.11.2018. Poté budou neregistrovaní nominovaní závodníci z nominace vyškrtáni, aby se na uvolněná místa mohli posunout další závodníci (týká se pouze postupu z NP a nominačních turnajů). Pro ostatní závodníky (tedy pro ty, kteří se ocitnou nově na postupových místech, a pro závodníky nominované z krajů nebo z otevřených kategorií) skončí registrace dne 2.12.2018.

S pozdravem Jiří Kotala – STK ČSKe

Karate Grand Prix Ostrava 2018

GPO2018-plakat

Bulletin si můžete stáhnout ZDE.

 

Vážení kamarádi a kolegové,

dovolujeme si Vás, jako každý rok, pozvat na mezinárodní soutěž KARATE GRAND PRIX OSTRAVA 2018. V loňském roce jsme přivítali 750 závodníků z více než 100 klubů z 10 států, čímž se tato akce stala největším turnajem v České republice. Soutěž se opět uskuteční v Atletické hale v Ostravě, hned vedle Ostravar arény, a to 3. – 4. listopadu 2018.

Pro letošní ročník máme několik novinek:

  • Sjednocené startovné 350,- za start
  • Kategorie dětí je nově rozdělena po jednotlivých věkových skupinách
  • NOVĚ! turnaj proběhne na dva dny, a to v sobotu pro dorost a výše, v neděli pro žákovské kategorie
  • Během každého dne ohodnotíme 3 nejlepší týmy velkými poháry, kdy vítěz obdrží 81 cm trofej!

Zároveň z loňského ročníku zůstává:

  • Upravené váhové kategorie seniorských kategorií dle „olympijského“ vzoru pro zvýšení konkurence
  • 150,- poplatek za jakoukoliv úpravu přihlášky na místě
  • Opět se můžete těšit na zakázkové medaile, poháry, diplomy s netradiční grafikou a věcné ceny od partnerů turnaje
  • Speciální kategorie kata pro začínající karatisty do 7. kyu

Přihlašování na soutěž probíhá výhradně přes systém Sportdata.org. Deadline přihlášek je ve středu 31.10.2018 a po tomto datu již nebude možné se na soutěž dohlásit.

Těšíme se na shledanou, bude to opět velké!

Za pořadatelský tým
Bc. Filip Saidl a Mgr. Jakub Debrecenyi

Informace pro všechny členy MSKe

Vážení sportovní přátelé a členové Mske,

Po delší časové odmlce a delší době, mohu konečně potvrdit, že regionální školení trenérů III Tř. může opět začít. Dlouhá odmlka byla bohužel způsobena nejistotou a neustálým zjišťováním informací o legalitě regionálních trenérů v závislosti na novém systému rozdělení trenérů ČSKe a kreditovém systému. Regionální trenéři III Tř. MSKe jsou tedy platnými trenéry v Regionu MSKe. Od tohoto měsíce (Říjen 2018) bude tedy automaticky prodloužena licence trenéra III Tř. MSKe pro všechny stávající trenéry III Tř. MSKe, kteří splnili a splňují podmínky pro tuto činnost.

Avšak pouze do prvního školení a přeškolení trenérů, které proběhne v prvním kvartálu roku 2019. Pro trenéry III Tř. MSKe neplatí kreditový systém ČSKe, ovšem budou muset splňovat stávající podmínky a to, že se musí alespoň jednou za dva roky zúčastnit školení trenérů III Tř. MSKe, aby tato licence mohla být prodloužena. V opačném případě bude tato licence odebrána a trenér svou činnost bude brát na svou zodpovědnost. Věřím tomu, že Vás tato informace potěšila a znova se těším na společném setkání a cvičení na začátku roku 2019.

Budu teď aktualizovat seznam stávajících trenérů III Tř. MSKe, ovšem věřím tomu, že se u některých z Vás údaje změnily, např. bydliště, tel. číslo apod. Proto prosím Ty, u kterých nastala podobná změna o aktualizování údajů. Pište prosím na tmksmske@seznam.cz  nebo lukasmiklo@seznam.cz.


 

Další informace se týká SCM a výběru mládeže pro SCM. Jistě jste zaregistrovali, že se konečně pohnuly ledy ohledně fungování a seminářů SCM. Nyní jednáme o spolupráci také s jihomoravským krajem, kde si mohou děti zacvičit s těmi nejlepšími z kraje. Na severní Moravě postupně již vytváříme systém seminářů pro děti vybrané do SCM, o kterých se zanedlouho dozvíte. První soustředění SCM celé Moravy, které se bude konat v Brně, včetně nominovaných dětí najdete již teď na stránkách ČSKe. Děti jsou samozřejmě vybírány podle tabulek umístění na českých závodech. Kdo, by chtěl navrhnout svého závodníka do SCM, samozřejmě s tím nebudu mít problém. Musíte mi to ale napsat společně s jeho výsledkovou listinou ze závodů.

Příloha k dokumentu ke stažení ZDE.

S přáním pěkného dne,
předseda TMK MSKe Lukáš Miklo

Stanovy MSKe 
Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.