Get Adobe Flash player

2. soustředění TmMS

Dne 19. ledna 2019 se v Ostravě uskutečnilo druhé soustředění Výběru talentové mládeže Moravy a Slezska (TmMS). Organizace se tentokrát ujal Karate Tygr Shotokan Ostrava. Cvičilo se v tělocvičně Technické univerzity Ostrava VŠB.
 
S téměř padesáti dětmi z celé Moravy a Slezska, které byly nominovány na základě výsledků MČR 2018 a dalších turnajů, pracovalo celkem osm trenérů ve třech jednotlivých blocích. 
 
Ranní blok se skládal ze dvou částí – kondiční trénink pod vedením Jakuba Debrecenyiho a Filipa Saidla a kihon v podání Jaromíra Musila.
V odpoledních blocích se účastníci rozdělili na kata a kumite a v menších skupinkách s trenéry, mezi které mimo již zmíněné patří ještě Lukáš Miklo, Vít Štencel, Pája Linhartová, Veronika Mišková a Adam Křivka, pilovali techniku a rychlost.
Na konci akce proběhl sparing, při kterém si kumiťáci pořádně zazápasili a kataři si mezi sebou vyměnili postřehy ke cvičení.
 
Po celou dobu soustředění panovala veselá nálada a všichni si jej naplno užili, od dětí, které byly pořád plné energie, až po trenéry, kteří byli nadšení z práce s dětmi a vzájemně se od sebe učili a inspirovali.
 
Děkujeme všem zúčastněným a za podporu nově vznikajícího projektu.
 
Předseda TMK MSKe - Bc. Lukáš Miklo

Více fotografií najdete na facebookové stránce akce.50337160 1125091474327572 5002842610063114240 o

50411423 1125092104327509 6962694242300854272 o

150299059 1125090207661032 6318607872712245248 o

Školení trenérů MSKe 2019

Vážení přátelé, 

srdečně vás zveme ve dnech 23. a 24. února do Ostravy na školení a doškolení trenérů III. tř.

Více informací v pozvánce.

Předseda TMK MSKe - Bc. Lukáš Miklo

2. soustředění talentované mládeže

Vážení přátelé, 

19. ledna 2019 proběhne v Ostravě - Hladnově 2. soustředění talentované mládeže Moravy a Slezska.

Trenéři jednotlivých oddílů by měli mít ve svých e-mailových stránkách seznam karatistů, kterých se toto soustředějí týká vč. dalších informací.
V případě, že vám e-mail nepřišel kontaktujte prosím Pavlu Linhartovou (viz. propozice).

Předseda TMK - Bc. Lukáš Miklo

Propozice,

Upozornění oddílům MSKe - poplatky 2019

Upozornění všem oddílům a klubům MSKe

Platby za registraci oddílů na r. 2019 činí 1 000 kč/rok.
Platby možno uhradit převodem na účet 19-6353630267/01OO v.s. 500 do zprávy pro příjemce uvedte název oddílu.
Pro kontrolu prosím zasílejte kopii dokladu na email ryskavladimir@seznam.cz.
Úhradu proveďte prosím nejpozději do 20. února 2019.

Oddílům kteří provedou platbu v hotovosti bude vystaven příjmový doklad. Hotové platby je možno projednat s p. Ryskou.

Zkušební komisaři 3. tř. MSKe

Uhradí platbu za své licence na r. 2019 ve výši 300 kč nejpozději do 15.ledna 2019. (Jde o navedení do databáze ZK ČSKe.)
Platbu možno uhradit taktéž v hotovosti u pověřence pro Zkoušky STV (p. Ryska).
Poviností ZK je: Úhrada reg. poplatku klubu u MSKe, známka ČSKe na rok 2019 a úhrada licence ZK. Po uhrazení veškerých poplatků budou ZK uvedeni v databázi ČSKe. Při nesplní předchozí podmínky bude licence pozastavena nebo odebrána.


ZK - vyšších tříd se řídí pokyny TMK ČSKe!

Zkoušky na vyšší STV

Vedoucí klubů nahlásí zkoušky STV nejpozději 14 dní předem.
Upozorňuji že, bez platné známky ČSKe nelze zkoušku provést. Známka na r. 2019 stojí 300kč/člen. (Platba je možná pouze přes databázi ČSKe.)

TMK - MSKe

Vedoucí úseku TMK je p. Bc. Lukáš Miklo (lukasmiklo@seznam.cz)
Ohleďně dotazů školení, doškolení trenérů či jiné dotazy patřící do kompetence TMK MSKe posílejte prosím přímo vedoucímu TMK.

Další informace a zprávy ohledně fungování MSKe najdete na webových stránkách MSKe.

Ostrava 1. ledna 2019
Místopředseda MSKe, pověřenec pro zkoušky STV
Vladimír Ryska DiS

Veselé Vánoce a PF 2019

Vážení členové MSKe,

přejeme Vám i Vašim rodinám příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný vstup do Nového roku, hodně zdraví, štěstí, osobních, pracovních i sportovních úspěchů.

Za VV MSKe - Vladimír Ryska

pf2019

Nominace na MČR 2018

Vážení členové MSKe,

na tomto odkazu najdete nominace na letošní Mistrovství ČR.

V případě, že máte v oddílech závodníky, kteří by mohli startovat na neobsazených pozicích, tak mi prosím pošlete jejich jména a rád je tam doplním.
Upozorňují, že budou muset být schváleni VV.

Případné dotazy pište na stk@mske.cz.
Děkuji Jiří Hájek


Pro jistotu ještě kopíruji oficiální e-mail od STK ČSKe:

Vážení členové ČSKe,

na webových stránkách jsou k dispozici nominační žebříčky na Mistrovství ČR, které se bude konat 8. a 9. prosince 2018 v Jindřichově Hradci. V žebříčcích jsou již vyškrtáni závodníci, kteří nesplňují podmínku věku pro start v dané kategorii.
http://www.czechkarate.cz/page/nominace-na-mcr-cske

Prosíme zástupce klubů, aby e-mailem na adresu stk@czechkarate.cz případně sdělili, pokud se někteří nominovaní závodníci nebudou MČR účastnit, případně v disciplíně kumite nebudou startovat v dané hmotnostní kategorii. To se týká především závodníků, kteří mají nominaci ve více hmotnostních kategoriích.

Dále v tomto ohledu upozorňujeme na možnost startovat v hmotnostní kategorii o jednu vyšší nebo nižší, než ve které má závodník zajištěnu nominaci z národních pohárů – viz čl. 6 odst. 6 soutěžního řádu ČSKe, který stanoví:

Závodníci, kteří mají zajištěnu nominaci podle odst. 5 písm. c) v disciplíně kumite, mohou na MČR startovat ve stejné věkové kategorii i v hmotnostní kategorii o jednu vyšší nebo nižší, než ve které mají nominaci zajištěnu. Takovou skutečnost jsou povinni sdělit STK ČSKe prostřednictvím e-mailu nejpozději jeden týden před konáním MČR v dané kategorii.

Pro jistotu připomínáme, že registraci na MČR je potřeba provést prostřednictvím databáze ČUBU. Registrace je již spuštěna.
Registraci je potřeba provést nejpozději do 28.11.2018. Poté budou neregistrovaní nominovaní závodníci z nominace vyškrtáni, aby se na uvolněná místa mohli posunout další závodníci (týká se pouze postupu z NP a nominačních turnajů). Pro ostatní závodníky (tedy pro ty, kteří se ocitnou nově na postupových místech, a pro závodníky nominované z krajů nebo z otevřených kategorií) skončí registrace dne 2.12.2018.

S pozdravem Jiří Kotala – STK ČSKe

Stanovy MSKe 
Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.